Betaalt u ook (te)veel belasting over uw vermogen?

Wist u dat u over uw buitenlandse woning geen belasting in Nederland betaalt?

Heeft u vermogen in box 3? U betaalt dan jaarlijks vermogensrendementsheffing over de waarde van uw bezittingen verminderd met eventuele schulden. Om de hoogte van deze belasting te verminderen kunt u overwegen om uw geld te investeren in een tweede woning in het buitenland. In Nederland betaalt u namelijk geen belasting over een buitenlands vakantiehuis.

Het forfaitaire rendement per 1 januari 2017

Uw inkomen uit sparen en beleggen wordt in box 3 belast. Dit is eigenlijk een verkapte vermogensbelasting. Omdat uw netto vermogen wordt geacht inkomen op te leveren moet u hier belasting over betalen.

De belastingdienst kijkt niet naar het daadwerkelijk behaalde rendement dat uw vermogen oplevert, maar wordt gebaseerd op spaargeld en beleggingen (vermogensmix) in combinatie met het in het verleden behaalde rendement hiervan.

Hierbij wordt het vermogen verdeeld in drie schijven. Volgens het principe ‘hoe meer vermogen, des te meer opbrengst’, wordt bij elke volgende schijf een hoger percentage genomen om het (fictieve) voordeel te berekenen.

Vervolgens worden deze (forfaitair bepaalde) inkomsten belast tegen 30%.

Rekenvoorbeeld 1

Als alleenstaande heeft u een spaarsaldo van € 850.000. Daarnaast bezit u een vakantiehuis in Nederland dat u uit eigen middelen heeft aangeschaft. De WOZ-waarde van deze tweede woning bedraagt € 350.000. De berekening van de belastingheffing gaat als volgt:

Hoe werkt het met een vakantiewoning in het buitenland?

Als u deze jaarlijkse vermogensrendementsheffing wilt ontwijken kunt u bijvoorbeeld overwegen een vakantiewoning in het buitenland aan te schaffen. De belastingheffing over onroerend goed wordt altijd toegewezen aan het land waar de woning staat. In uw Nederlandse aangifte geeft u de woning wel aan maar vraagt u ‘voorkoming van dubbele belasting’.

Rekenvoorbeeld 2

Als alleenstaande heeft u een spaarsaldo van € 850.000. Daarnaast bezit u een vakantiehuis in het buitenland dat u uit eigen middelen heeft aangeschaft. De waarde in het economisch verkeer bedraagt € 350.000. De berekening gaat als volgt:

Over de buitenlandse vakantiewoning betaalt u uiteindelijk belasting in het land waar de woning staat. Veel landen, zoals bijvoorbeeld Spanje, kennen echter vrijstellingen. Door optimaal gebruik te maken van het gunstig fiscaal klimaat, kunt u aardig wat belasting besparen.